In Nederland is het verboden om zonder verlof een vuurwapen te bezitten. Op illegaal bezit staan forse boetes en gevangenisstraffen. En voor legaal bezit gelden zeer strenge regels. Niet alleen vuurwapens en munitie vallen onder de Wet wapens en munitie (Wwm). Ook bijvoorbeeld luchtbuksen, bepaalde messen en kruisbogen zijn opgenomen in de wet.

Inhoud van de wapenwetgeving

In Nederland is de wapenwetgeving opgebouwd uit verschillende onderdelen. Dit zijn achtereenvolgens de Wet wapens en munitie (dit is de formele wet), de Regeling wapens en munitie (dit is de uitwerking van de wet door de minister van Justitie) en de Circulaire wapens en munitie (hierin staan aanwijzingen van de minister van Justitie aan ondermeer politiekorpsen over de wijze van handhaving van de wet). In de wet staat dus wat wel mag en wat niet mag. Wapens die opgenomen zijn in de wet zijn niet zondermeer verboden. De Wwm is opgedeeld in verschillende categorieën. Voor iedere categorie gelden andere verboden. Dat betekent dat per categorie bepaalde handelingen (zoals het vervoeren of dragen van een wapen) verboden zijn. De indeling is als volgt:

  1. wwmOngewenste niet-vuurwapens zoals stiletto's, werpmessen, vlindermessem, boksbeugels en katapulten. Ook speelgoedwapens en imitatiewapens die sterk lijken op echte vuurwapens vallen in deze categorie.
  2. Militaire wapens, zoals volautomatische vuurwapens en handgranaten. Ook voorwerpen met giftige, weerloosmakende of traanverwekkende stoffen zoals pepperspray vallen binnen deze categorie.
  3. Pistolen, revolvers en geweren. Alarmpistolen vallen eveneens onder deze categorie.
  4. Blanke wapens (messen), zwaarden, degens, wapenstokken, luchtdrukwapens, kruisbogen en harpoenen. Ook voorwerpen die niet direct een wapen zijn, maar wel als zodanig gebruikt kunnen worden op bepaalde evenementen (bijvoorbeeld een honkbalknuppel bij een voetbalwedstrijd) vallen onder deze categorie.

Welke wapens zijn verboden?

In principe zijn alle wapens en munitie uit de categorieën I tot en met III verboden. Dit verbod geldt dus ook voor namaakwapens die er realistisch uitzien, pepperspray en verschillende soorten messen. Wel kunnen aan verschillende groepen vergunningen worden verleend voor het dragen of gebruiken van wapens uit deze categorieën; bijvoorbeeld sportschutters of jagers.

In de Wwm is een aantal uitzonderingen op een aantal verbodsbepalingen opgenomen. Deze gelden echter alleen voor bepaalde beroepsgroepen, zoals de krijgsmacht en de politie. Naast uitzonderingen kan er sprake zijn van een vrijstelling of vergunning. Wapens uit de vierde categorie vallen onder de vrijstelling. Dit betekent dat er geen vergunningen voor aangevraagd hoeven worden. Voor een kruisboog hoeft dus geen vergunning aangevraagd worden. De vrijstelling geldt echter alleen voor meerderjarigen.

Voor het bewaren en vervoeren van wapens bestaan aanvullende regels. Deze regels gelden ook voor wapens uit de vierde categorie. Tijdens het vervoer moeten wapens en toebehoren zodanig verpakt zijn, dat het wapen niet voor direct gebruik aangewend kan worden. Ieder lid van de Kruisboogvereniging De Knipe heeft beschermhoezen rond de lat (boog) van zijn of haar kruisboog. Door deze hoezen kan de boog niet opgespannen worden, waardoor deze niet direct bruikbaar is.

Meer informatie over de Wet wapens en munitie kunt u vinden op de internetsite van het Ministerie van Justitie.