Kruisboogschieten is een sport die door jong en oud beoefend kan worden. Bij de Kruisboogvereniging De Knipe hebben we dan ook alle ruimte voor de jeugd. Bij voldoende belangstelling is de zondagavond gereserveerd als opleidingsavond voor de jeugd. Dit gebeurt onder leiding van Eppie Dikkerboom. Als je belangstelling hebt voor het kruisboogschieten kun je contact met hem opnemen. Zijn telefoonnummer staat op de pagina van het bestuur.

Let op!
Bij onvoorzichtig gebruik kan de kruisboog een dodelijk wapen zijn. Wees daarom altijd voorzichtig en volg de instructies van de instructeur op.

Om lid te kunnen worden van de Kruisboogvereniging De Knipe moet je minimaal 13 jaar oud zijn. Bij een lagere leeftijd ben je over het algemeen ook kleiner, waardoor het gevaarlijk kan zijn om een kruisboog te hanteren. Voor een jeugdlid gelden de onderstaande contributiebedragen. Op de leeftijd van 18 jaar wordt je seniorlid van de kruisboogvereniging. Er gelden dan andere contributiebedragen.

Contributie info en huur kruisboog

De contributie kan op verschillende manieren betaald worden: per maand, twee keer per jaar (voor 15 januari en voor 15 juli) of één keer per jaar (voor 15 januari). De bankrelatie van de kruisboogvereniging is de Rabobank. De contributie kan worden over gemaakt op rekeningnummer 30.68.02.236, ten name van de Kruisboogvereniging De Knipe in De Knipe. De verzekering is bij de contributie inbegrepen.

Voor 2005 gelden de volgende contributiebedragen:

Aspirantlidmaatschap € 10,00 per drie maanden
Jeugdlidmaatschap € 5,00 per maand
Toetredingsbedrag € 16,00 eenmalig
Huur kruisboog € 10,00 per jaar
  • byboonstra.png
  • deknyp.jpg
  • di-tech.jpg
  • dikkerboom.jpg
  • kooiker-logistiek.jpg
  • regiobank.jpg
  • siebe-de-vries.jpg
  • tedoc.jpg
  • tvdm.png