Het huidig gebruik van de kruisboog heeft niets van doen met het gebruik in vroegere tijden. Alhoewel? In de Verenigde Staten mag gejaagd worden met de kruisboog. In Nederland mag dit niet en wordt de kruisboog alleen nog gebruikt voor het sportschieten. Het doel daarvan is om met een bepaald aantal schoten zoveel mogelijk punten te verzamelen. Bij het sportschieten kan onderscheid gemaakt worden naar verschillende disciplines. Dit zijn ondermeer de 10 meter traditioneel, de 20 meter traditioneel, de 30 meter, field target en wipschieten. Bij de Kruisboogvereniging De Knipe worden twee disciplines beoefend, namelijk 20 meter traditioneel en wipschieten.

natkoningschieten2004
Nationaal Koningschieten 2004 (De Knipe, 20 meter traditioneel)

Discipline: 20 meter traditioneel

Bij deze discipline wordt - zoals de naam al suggereert, geschoten over een afstand van 20 meter. Het doel wordt gevormd door een schietschijf, de zogenaamde blazoen. De maximale waarde die met een schot behaald kan worden is tien punten en de minimum waarde is vier punten. Voor deze discipline geldt dat de kruisboog moet voldoen aan verschil-lende eisen, beschreven in het wapen-voorschrift. De eisen hebben ondermeer betrekking op het gewicht van de kruisboog (hoe zwaarder hoe stabieler), de afgiftesnelheid en de gebruikte richtmiddelen. Er mag bijvoorbeeld niet gebruik gemaakt worden van optische richtmiddelen.

Een competitiewedstrijd bestaat uit drie proefschoten en tien wedstrijdschoten. De proefschoten kunnen gebruikt worden om de richtmiddelen van de kruisboog in te stellen op de specifieke kenmerken van de betreffende schietbaan. Grote en belangrijke wedstrijden worden verschoten over twintig of dertig schoten.

Discipline: Wipschieten

In tegenstelling tot 20 meter traditioneel wordt er bij wipschieten niet horizontaal geschoten. Bij deze discipline is het de bedoeling om een metalen schijfje van een mast van 12,5 meter hoog te schieten. Ieder raak schot levert één punt op. Een competitiewedstrijd bestaat meestal uit twintig schoten.

De oorsprong van deze sport is de jacht. Het is de wijze waarop jagers vroeger fazanten uit de boom schoten. Ze slopen op kousevoeten dichterbij en verrasten de vogels in hun slaap. Tegenwoordig gebeurt dit zogenoemde wipschieten -het is immers de bedoeling het schijfje bovenin de mast met de pijl omver te wippen- alleen voor het plezier en de sport.

  • byboonstra.png
  • deknyp.jpg
  • di-tech.jpg
  • dikkerboom.jpg
  • kooiker-logistiek.jpg
  • regiobank.jpg
  • siebe-de-vries.jpg
  • tedoc.jpg
  • tvdm.png